Så skapas en framgångsrik arena

ArenaProjekt skapar förutsättningarna för planering och konstruktion av en arena eller stadion. Vi är beställarens bäste vän och den du vänder dig till innan arkitekt eller andra tekniska konsulter kopplas in. Genom att erbjuda tjänster som programmering, förstudie, ram- och systemhandlingar, entreprenadkalkyler, evenemangsanpassning och kvalitetssäkring av funktion och innehåll hjälper vi dig som beställare att planera varje skede rätt från början. ArenaProjekt finns sedan med under hela förstudie- och projekteringsprocessen och bistår bland annat med att möta alla brukares och intressenters krav, säkerställa rätt innehåll, rätt logistik, rätt planering och rätt tekniska krav. Allt för att skapa en så välplanerad och kostnadseffektiv arena som möjligt.